Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (scour [out])
  cọ; rửa
  scour the pots and pans
  cọ rửa xoong nồi
  scour out a sauce pan
  cọ chiếc xoong
  xói; tạo thành rãnh
  dòng nước chảy xiết đã xói sườn đồi thành rãnh
  scour something away (off)
  cọ sạch
  scour the grease off the floor
  cọ sạch dầu mỡ trên sàn nhà
  Danh từ
  sự cọ rửa
  give the pan a good scour
  cọ sạch chiếc xoong
  Động từ
  scour something for somebody (something)
  sục tìm
  cảnh sát sục tìm mấy tên tù vượt ngục khắp vùng quê
  scour about (through…) something
  bủa đi tìm khắp một vùng nào
  chúng tôi đã bủa đi tìm mấy con cừu lạc khắp các cánh đồng

  * Các từ tương tự:
  scourage, scourer, scourge, scouring, scouring-basin, scourings