Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • mũi khoan; máy khoan
  a dentist's drill
  mũi khoan răng
  (quân sự) sự tập luyện
  new recruits have three hours of drill a day
  tân binh mỗi ngày tập luyện ba tiếng đồng hồ
  sự luyện tập, sự rèn luyện; bài luyện tập
  sự luyện tập thường xuyên để hình thành những thói quen tốt
  những bài luyện tập phát âm
  cuộc thực tập
  sáng nay có một cuộc thực tập cứu hỏa
  luống
  mày đánh luống, gieo và lắp hạt
  luống hạt gieo
  vải bông dày; vải lanh dày
  drill trousers
  quần vải bông dày
  (động vật) khỉ đầu chó
  the drill
  (từ Anh, khẩu ngữ) thủ tục đúng đắn (để làm cái gì)
  thủ tục đòi thanh toán chi tiêu như thế nào?
  Động từ
  khoan
  drill for oil
  khoan giếng dấu
  luyện tập; được luyện tập
  một đoàn thủy thủ được luyện tập tốt đang xoay xở cứu được hầu hết các hành khách
  gieo (hạt) thành luống

  * Các từ tương tự:
  drill-book, drill-ground, drill-hall, drill-master, drill-regulations, drill-sergeant, driller, drillhole, drilling