Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-)
  đập nhanh, đập rộn lên (quả tim, mạch đập…)
  tim nàng đập rộn lên vì cảm xúc mạnh
  rung rung, vì rộn lên
  giọng nói rung rung vì xúc động
  Danh từ
  sự rộn rã
  niềm vui sướng rộn rã
  the throb of distant drums
  tiếng rộn rã đằng xa

  * Các từ tương tự:
  throbbing