Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pounder /'paʊndə[r]/  

 • Danh từ
  vật nặng một pao
  vật nặng bao nhiêu pao đấy (trong từ ghép)
  vật (con cá…) nặng ba pao
  súng bắn đạn bao nhiêu pao đấy (trong từ ghép)
  súng bắn đạn mười tám pao