Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gạo cám nấu trộn (cho vật nuôi)
  chất nhừ nghiền nhuyễn
  khoai tây luộc nghiền nhuyễn
  mạch nha trộn nước nóng để ủ bia
  Động từ
  nghiền
  khoai tây nghiền

  * Các từ tương tự:
  masher