Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (hóa học)
  Danh từ
  hợp chất
  (ngôn ngữ) từ ghép
  Tính từ
  ghép, kép
  compound word (ngôn ngữ)
  từ ghép
  Động từ
  pha, trộn
  compound a medicine
  pha thuốc
  một thứ thuốc được chế bằng các dược thảo trộn nhau
  làm cho trầm trọng hợn
  những sai sót ban đầu lúc xây dựng kế hoạch đã trở nên trầm trọng hơn trong quá trình thực hiện kế hoạch
  điều đình, dàn xếp
  ông ta điều đình với chủ nợ xin được hoãn trả nợ
  bao che
  phạm tội bao che cho một tội ác
  Danh từ
  khu đất rào (trong đó có một khối nhà, ở Ấn Dộ, Trung Quốc)

  * Các từ tương tự:
  compound cable, compound circuit, compound device, compound fracture, compound interest, compound sentence, compoundable, compounder