Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng ầm ĩ, tiếng om sòm
  don't make such a din!
  Đừng có làm ầm ĩ như thế!
  họ làm ầm ĩ quá, tôi không nghe anh nói gì cả
  Động từ
  (-nn-)
  din in somebody's ears
  kêu vang trong tai ai, làm điếc tai ai
  họ đã lái xe ra xa trung tâm thành phố mà tiếng xe cộ ầm ầm vẫn còn vang trong tai họ
  din something into somebody
  nói nhai đi nhai lại
  tôi đã nói đi nói lại với ông ta nhiều lần là phải quản lý công việc theo cách khác

  * Các từ tương tự:
  dinar, dine, diner, diner-out, dinette, ding, ding-a-ling, ding-an-sich, ding-dong