Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vang lên như tiếng còi
  còi xe vang lên
  phát ra tiếng vang (như tiếng còi)
  phát ra tiếng nhạc pop vang cả lên
  Danh từ
  tiếng vang lên như tiếng còi
  the blare of police sirens
  tiếng vang lên của còi cảnh sát