Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    cảnh ồn ào lộn xộn
    a babel of voices in the busy market
    cảnh ồn ào lộn xộn trong khu chợ tấp nập