Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị bớt đi, được giảm đi; được giảm bớt; được thu nhỏ
  to hide one's domonished head
  che giấu cái quyền hành đã bị giảm bớt; xấu hổ
  diminished fifth
  (âm nhạc) khoảng năm phút
  diminished responsibility
  (pháp lý) sự giảm tội (do mắc bệnh thần kinh hoặc do một trạng thái bất bình thường khác)
  được làm nhỏ lại, được rút ngắn lại

  * Các từ tương tự:
  diminished responsibility