Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from)
  làm giảm, làm bớt (uy tín, giá trị…)
  detract from merit
  làm giảm công lao
  sự cố khó chịu ấy đã làm cho buổi tối của chúng tôi bớt vui

  * Các từ tương tự:
  detraction, detractive, detractively, detractor