Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deprecate /'deprəkeit/  

 • Động từ
  phản đối; không tán thành
  deprecate war
  phản đối chiến tranh
  lúng túng; phật ý (trược những lời nịnh nọt…)
  bối rối trước lời khen của ai