Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lùi lại
  chúng tôi đã ra tới biển khơi và bờ biển đã lùi lại ở tận xa
  rút xuống (thủy triều)
  hớt ra phía sau (trán, cằm)
  cằm lẹm
  Tam có chân tóc ở trán và thái dương lùi về phía sau (tóc ở trán và thái dương không mọc nữa)