Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mận khô
  Động từ
  tỉa [cành] cây
  prune down a tree
  tỉa cành cây
  prune off (awaybranches
  tỉa cành
  xén bớt, lược bớt
  bà ta đang lược bớt cuốn truyện theo yêu cầu của nhà xuất bản
  hãy cố lược bớt chi tiết không thích hợp trong bài tiểu luận của anh đi

  * Các từ tương tự:
  prunella, prunello, pruner