Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] chùng, nới
  sợi dây chùng lại
  slacken the reins
  nới dây cương
  slacken one's grips
  nới lỏng nắm tay
  (+ off, up) [làm cho] chậm lại;[làm cho] uể oải
  tốc độ tàu giảm bớt; con tàu chạy chậm lại
  after hours of diggingwe began to slacken up a little
  sau nhiều giờ đào xới, chúng tôi bắt đầu uể oải một ít

  * Các từ tương tự:
  slackening