Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khinh bỉ, sự khinh miệt
  (số ít)
  the scorn of somebody
  người (vật) bị ai khinh bỉ
  she was the scorn of her classmates
  cô ta bị bạn cùng lớp khinh bỉ
  laugh somebody (something) to scorn
  xem laugh
  pour scorn on somebody (something)
  xem pour
  Động từ
  khinh bỉ, khinh miệt
  là một họa sĩ chuyên nghiệp, cô ta khinh miệt những cố gắng của các tay nghiệp dư
  kiêu ngạo khước từ
  kiêu ngạo khước từ lời mời của ai
  không thèm
  scorn to ask for help
  không thèm nhờ giúp đỡ

  * Các từ tương tự:
  scornful, scornfully