Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at)
  chế giễu, nhạo báng
  chế giễu tín ngưỡng của người khác
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  lời chế giễu, lời nhạo báng
  Động từ
  (tiếng lóng)
  ăn ngấu nghiến; ngốn
  ai đã ngốn hết chỗ bánh quy rồi?
  Danh từ
  (tiếng lóng) sự ngấu nghiến, sự ngốn
  have a good scoff
  ngốn ngon lành
  thức ăn
  where's all the scoff gone?
  thức ăn đâu cả rồi?

  * Các từ tương tự:
  scoffer, scoffingly