Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ up, down) ăn ngấu nghiến
  eat slowly and don't gobble
  ăn từ từ chứ, đừng có ngấu nghiến như vậy
  gobble something up
  (khẩu ngữ)
  ngốn hết
  tiền thuê nhà ngốn hết một nửa thu nhập của tôi
  kêu gợp gợp (gà tây trống)
  nói nghe cứ ợp ợp (người khi giận dữ hay nói nhanh)
  Danh từ
  tiếng gợp gợp (gà tây trống)

  * Các từ tương tự:
  gobble-de-gook, gobble-stitch, gobbler