Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trấu, vỏ (hạt ngũ cốc)
  rơm rạ băm nhỏ (cho gia súc ăn)
  separate the wheat from the chaff
  Động từ
  (khẩu ngữ, cũ) bỡn cợt; chọc ghẹo
  họ chọc ghẹo anh ta về cuộc đời yêu đương của anh
  Danh từ
  lời bỡn cợt, lời chọc ghẹo

  * Các từ tương tự:
  chaff-cutter, chaffer, chafferer, chaffinch, chaffy