Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giẻ rách; giẻ
  I use an oily rag to clean my bike with
  tôi dùng một miếng giẻ giây dầu để lau xe đạp
  a rag doll
  con búp bê nhồi giẻ
  rags (số nhiều) quần áo rách
  buôn bán giẻ rách và giấy lộn, buôn bán hàng đồng nát
  (khẩu ngữ, thường xấu) tờ báo
  sao anh lại đọc tờ báo vô tích sự ấy?
  rags
  (số nhiều)
  giẻ cũ để làm giấy
  rag paper
  giấy [chế từ] giẻ cũ
  chew the rag
  xem chew
  from rags to riches
  từ cảnh khố rách trở nên giàu sang
  glad rags
  xem glad
  like a wet rag
  xem wet
  lose one's rag
  xem lose
  a red rag to a bull
  xem red
  Động từ
  (-gg-)
  rag somebody about (for) something
  đùa ác ý, trêu chọc (ai, về cái gì)
  chúng nó luôn đùa nhại thầy giáo một cách ác ý về giọng nói của thầy
  Danh từ
  trò đùa nghịch
  hội hằng năm (của sinh viên) quyên góp tiền [cho công cuộc] từ thiện
  hold a rag week
  tổ chức một tuần quyên góp tiền từ thiện
  Danh từ
  bản nhạc rắc

  * Các từ tương tự:
  rag fair, rag paper, rag trade, rag-and-bone man, rag-and-bone-man, rag-baby, rag-bag, rag-bolt, rag-doll