Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (đùa) áo, quần
  nether garment
  quần
  (nghĩa bóng) vỏ ngoài, mã ngoài
  in spring nature wears a new garment
  mùa xuân thiên nhiên khoác lên mình một chiếc áo mới