Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cãi, tranh cãi
  cặp vợ chồng nhà bên cạnh lúc nào cũng cãi nhau
  don't argue with your mother
  đừng có cãi mẹ cậu
  bàn cãi, tranh luận
  các luật sư đã tranh luận về vụ kiện này hàng giờ đồng hồ
  argue the toss
  nói là mình không đồng ý về một quyết định
  let's not argue the tosswe have to accept his choice
  thôi, đừng nói là không đồng ý nữa, chúng ta phải chấp nhận sự lựa chọn của ông ta
  argue somebody into (out of) doing something
  đưa ra lý lẽ để thuyết phục ai làm (đừng làm) điều gì
  họ thuyết phục anh ta rút đơn kiện

  * Các từ tương tự:
  arguer