Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ)
  quần áo
  wearing formal attire
  mặc quần áo theo nghi thức
  Động từ
  (cũ) (thường ở dạng bị động)
  mặc quần áo cho
  mặc áo lụa và lông thú