Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rag-baby /'ræg,beibi/  

  • danh từ
    búp bê bằng giẻ rách