Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-dder; -ddest)
  đỏ
  red ink
  mực đỏ
  be red with anger
  giận đỏ mặt
  chị ta khóc đỏ cả mắt
  (Red) (thngữ) đỏ, hồng, cộng sản
  the Red Army
  hồng quân
  Red China
  Trung cộng
  neither fish, flesh, nor good red herring
  xem fish
  not [be] worth a red cent; not give a red cent for
  (Mỹ, thngữ)
  không đáng một chinh
  paint the town red
  xem paint
  [as] red as a beetroot
  đỏ mặt (vì bối rối…)
  anh ta đỏ mặt khi tôi hỏi anh về cô bạn gái mới của anh
  a red herring
  điều đánh lạc sự chú ý vào vấn đề đề đang bàn
  [like] a red rag to a bull
  có thể gây nên tức giận bực bội
  her remarks were like a red rag to a bullhe was furious with her
  những nhận xét của cô làm anh ta tức tối, anh ta điên tiết lên với cô
  Danh từ
  màu đỏ
  deep red
  màu đỏ thẫm
  quần áo màu đỏ
  dressed in red
  mặc quần áo màu đỏ
  (Red) người cộng sản;(xấu) tên đỏ
  be in the red
  (thngữ)
  thiếu hụt tiền, có nhiều tiền nợ người ta hơn là tiền có trong tay
  get somebody into the red
  (khẩu ngữ)
  làm cho ai nợ tiền, làm cho ai mắc nợ
  be out of the red
  (khẩu ngữ)
  không còn mắc nợ nữa
  get somebody out of the red
  (khẩu ngữ)
  làm cho ai không còn mắc nợ nữa
  see red
  (khẩu ngữ)
  giận đỏ mặt lên, tức giận lắm

  * Các từ tương tự:
  red army, red blood cell, red bloodcell, red box, red brass, red cabbage, red card, red carpet, red cent