Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magazine /,mægə'zi:n/  /'mægəzi:n/

 • Danh từ
  tạp chí
  Danh từ
  nhà kho, vũ khí
  ổ đạn (trong súng)
  ổ nạp phim (ở máy ảnh)