Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quần áo
  waterproof clothing
  quần áo không thấm nước
  a wolf in sheep's clothing
  xem wolf