Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ, thương đùa)
  người ngốc nghếch; người khó chịu
  nó là một thằng ngốc nghếch ngạo mạn!
  Động từ
  (-tt-)
  twit somebody [about (with) something]
  (cũ)
  giễu ai (một cách thân mật)
  những đứa bạn chưa lập gia đình giễu nó về kế hoạch kết hôn của nó

  * Các từ tương tự:
  twitch, twitchily, twitchiness, twitchy, twite, twitter, twittery