Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chế giễu, sự giễu cợt
    lời chế giễu, lời giễu cợt