Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khẩu phần
  the monthly rice ration
  khẩu phần gạo hằng tháng
  rations
  (số nhiều)
  khẩu phần ăn hàng ngày (của quân nhân)
  be on short rations
  xem short
  Động từ
  hạn định theo khẩu phần
  we'll have to ration the water
  chúng ta phải hạn định nước uống theo khẩu phần
  dân chúng được hạn định một quả trứng mỗi tuần
  bánh mì được hạn định một ổ mỗi gia đình

  * Các từ tương tự:
  ration card, ration-book, rational, Rational expectations, Rational lags, rationale, rationalisation, rationalise, rationalism