Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều, cũ hoặc tiếng địa phương)
    thức ăn đồ uống; thực phẩm