Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nuốt, nuốt vội, nốc
  gulp one's cup of tea
  nốc một cái (vì căng thẳng, sợ sệt)
  hít thở sâu (như thể để bù lại sự ngạt thở)
  gulp something back
  nuốt (để đè nén cảm xúc)
  chị ta nuốt nước mắt và cố mỉm cười
  Danh từ
  sự nuốt
  ngụm, hớp
  a gulp of cold milk
  một ngụm sữa lạnh
  at a gulp
  một hơi
  empty a glass of beer at a gulp
  nốc một hơi cạn cốc bia

  * Các từ tương tự:
  gulper, gulpingly