Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)(khẩu ngữ)
    món ăn
    có nhiều món ăn, nhưng đồ uống thì không đủ