Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breakfast /'brekfəst/  

 • Danh từ
  bữa ăn sáng, bữa điểm tâm
  bed and breakfast
  xem bed
  a dog's breakfast (dinner)
  xem dog
  eat somebody for breakfast
  xem eat
  Động từ
  (+ on)
  ăn sáng, điểm tâm
  we breakfast on toast and coffee
  chúng tôi dùng bánh mì lát nướng và cà phê trong bữa ăn sáng

  * Các từ tương tự:
  breakfaster