Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-nn-)
  tránh, xa lánh
  tránh xa những mối cám dỗ
  cô ta tránh không để người ta chụp ảnh mình
  từ khi xảy ra vụ tai tiếng, cô ta bị hàng xóm xa lánh

  * Các từ tương tự:
  shunless, shunt, shunted, shunter, shunting, ′shun, ′shun, 'shun