Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cho phép, sự chuẩn y
  cuốn sách đã được dịch mà không được phép của tác giả
  chính phủ đã chuẩn y những công việc mà vị bộ trưởng đã làm
  sự trừng phạt
  [áp dụng] trừng phạt kinh tế đối với một chế độ áp bức
  cái ngăn người ta vi phạm luật lệ
  is prison the best sanction against a crime like this?
  nhà tù có phải là nơi tốt nhất ngăn người ta không phạm một tội ác như thế không?
  Động từ
  cho phép; chuẩn y
  they won't sanction our spending on this scale
  họ sẽ không chuẩn y những món chi tiêu của chúng ta trên quy mô đó đâu