Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đầy màu sắc
  a lurid sunset
  một buổi mặt trời lặn đầy màu sắc
  giật gân
  lurid tale
  câu chuyện giật gân

  * Các từ tương tự:
  luridly, luridness