Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ& tính từ
  ngời sáng
  cây Nô-en ngời sáng đèn màu
  rạng rỡ
  face aglow with delight
  mặt hớn hở rạng rỡ