Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

macabre /mә'kɑ:brә/  

  • Tính từ
    rùng rợn
    a macabre ghost story
    một truyện ma rùng rợn