Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deathlike /'deθlaik/  

  • Tính từ
    như chết
    a deathlike silence
    sự im lặng như chết