Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  (cách viết khác eery)
  bí hiểm đáng sợ
  an eerie silence
  sự im lặng bí hiểm đáng sợ