Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  năng khiếu
  have [agreat facility for [learninglanguages
  có năng khiếu học ngoại ngữ
  facilities
  (số nhiều)
  tiện nghi, phương tiện
  những tiện nghi thể thao (như đường chạy, bể bơi…)