Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồ trang bị, đồ dùng cần thiết
  a factory with modern equipment
  một nhà máy với trang bị hiện đại
  office equipment
  đồ dùng văn phòng
  sự trang bị
  sự trang bị cho phòng ảnh rất tốn tiền