Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furnishings /'fɜ:ni∫iηz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    đồ đạc, thiết bị, đồ trang trí (một căn phòng, một ngôi nhà)