Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convenience /kən'vi:niəns/  

 • Danh từ
  sự tiện lợi, sự thuận tiện
  I keep my reference books near my desk for convenience
  tôi để các sách tra khảo gần bàn cho tiện dùng
  tiện nghi
  nhà có mọi tiện nghi hiện đại
  (Anh, nói trại) nhà vệ sinh công cộng
  of one's convenience
  tùy ý
  with a caravanyou can stop at your own convenience, you're not dependent on hotels
  với nhà lưu động anh có thể tùy ý nghỉ chỗ nào cũng được mà không lệ thuộc vào khách sạn
  at your earliest convenience
  (thương mại) càng sớm càng tốt
  a flag of convenience
  xem flag

  * Các từ tương tự:
  convenience food