Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự sẵn sàng
  sự sẵn lòng
  sự nhanh nhạy
  the readiness of wit
  trí óc nhanh nhạy