Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerfulness /'t∫iəfəlnis/  

  • Danh từ
    tươi cười phấn khởi
    sự vui mắt
    sự vui lòng, sự không miễn cưỡng