Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mớ (chỉ, tóc…) rối
  chải cho lông chó hết rối
  tình trạng rối rắm
  his financial affairs are in such a tangle
  tình trạng tài chính của ông đang thật rối rắm
  Động từ
  [làm] rối tung
  tóc cô ta rối tung vì vướng vào hàng rào dây thép gai
  dây vào (một cuộc cãi nhau, đánh nhau…)
  tao thì không dây dưa với thằng Peter, nó còn to hơn mày kia đấy

  * Các từ tương tự:
  tangled, tanglefoot