Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

labyrinth /'læbərinθ/  

 • Danh từ
  mê cung
  the old building was a labyrinth of dark corridors
  tòa nhà cổ là cả một mê cung hành lang tối om
  qua bao nhiêu thủ tục rườm rà để có được một giấy phép cư trú

  * Các từ tương tự:
  labyrinthian, labyrinthic, labyrinthine