Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trộn lẫn lộn
  đồ chơi, sách vỡ, giày dép và quần áo để lẫn lộn lung tung trên sàn
  Danh từ
  (số ít)
  jumble of something
  mớ lộn xộn
  a jumble of books on the table
  một mớ lộn xộn sách trên bàn
  (Anh) hàng hóa tạp nhạp bày bán

  * Các từ tương tự:
  jumble sale, jumble-shop